موسسه افکارسنجی جهان

یافته های پیمایش بررسی آشنایی شهروندان تهرانی با برندهای ایرانی و خارجی

مؤسسۀ افکارسنجی جهان در شهریور ماه سال 1400 پیمایشی تلفنی را برای بررسی موارد موثر بر انتخاب کالاهای مصرفی و همچنین بررسی میزان آشنایی شهروندان تهرانی با برند محصولات مصرفی ایرانی و خارجی اجرا نمود. در این پیمایش 750 شهروند در تماس با شماره های تلفن ثابت و همراه مورد پرسش قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید ...
موسسه افکارسنجی جهان

خلاصه گزارش پیمایش پیامدهای اجتماعی کرونا در شهر تهران

مرکز افکارسنجی جهان با اجرای پیمایشی در سطح شهر تهران برخی از پیامدهای شیوع بیماری کرونا در ایران را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این پیمایش که با بررسی نمونه‌ی تصادفی شامل 500 خانوار ساکن شهر تهران انجام شده است، نشان­دهنده پیامدهای قابل‌توجهی در زندگی مردم این شهر است.

بیشتر بخوانید ...