ژانویه 22, 2022
موسسه افکارسنجی جهان

یافته های پیمایش بررسی آشنایی شهروندان تهرانی با برندهای ایرانی و خارجی

مؤسسۀ افکارسنجی جهان در شهریور ماه سال 1400 پیمایشی تلفنی را برای بررسی موارد موثر بر انتخاب کالاهای مصرفی و همچنین بررسی میزان آشنایی شهروندان تهرانی با برند محصولات مصرفی ایرانی و خارجی اجرا نمود. در این پیمایش 750 شهروند در تماس با شماره های تلفن ثابت و همراه مورد پرسش قرار گرفتند.
آگوست 30, 2021
موسسه افکارسنجی جهان

خلاصه گزارش پیمایش پیامدهای اجتماعی کرونا در شهر تهران

مرکز افکارسنجی جهان با اجرای پیمایشی در سطح شهر تهران برخی از پیامدهای شیوع بیماری کرونا در ایران را مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های این پیمایش که با بررسی نمونه‌ی تصادفی شامل 500 خانوار ساکن شهر تهران انجام شده است، نشان­دهنده پیامدهای قابل‌توجهی در زندگی مردم این شهر است.