حوزه‌های فعالیت

موضوعات اجتماعی متنوعی با استفاده از پیمایش‌ها و افکارسنجی‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرند. مؤسسۀ افکارسنجی جهان به‌طور خاص در چهار حوزه به فعالیت می‌پردازد: جامعه، اقتصاد، فرهنگ و سیاست.

جامعه

مفهوم اجتماعی (جامعه) مفهومی وسیع است و می‌توان آن را ناظر بر تمام وجوه و ابعاد جامعه و زندگی جمعی انسان‌ها دانست. ابعادی که سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ویژگی‌های جمعیتی تنها بخشی از آن‌ها هستند. پس، پژوهش (یا پیمایش) اجتماعی می‌تواند دربارۀ حوزه‌ها و موضوعات بسیار متنوعی طراحی و اجرا گردد. برخی از این حوزه‌ها و موضوعات عبارتند از خانواده (مانند ازدواج و طلاق)، آموزش، آسیب‌شناسی و انحرافات اجتماعی، فرهنگ، سیاست، اقتصاد، جمعیت و ویژگی‌های جمعیتی، مطالعات شهر و جامعه‌شناسی شهری، مطالعات اجتماعی بدن، دین و مذهب، روابط متقابل اجتماعی و بین‌فردی، نژاد و قومیت، قشربندی و نابرابری اجتماعی (اقتصادی، جنسیتی و …)، گروه‌ها و شبکه‌های روابط اجتماعی، سازمان‌ها، سلامت، فضای مجازی و جامعه‌پذیری. شما می‌توانید سفارشات خود را برای انجام پژوهش و پیمایش در این حوزه‌ها به مرکز افکارسنجی جهان واگذار نمایید.

اقتصاد

به‌طورکلی، نهادها و فعالیت‌های مرتبط با تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات اقتصادی خوانده می‌شوند. اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی حداقل توسط دو دسته از متخصصان یعنی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اقتصاددانان سیاسی که عمدتاً در علوم سیاسی جای می‌گیرند را نیز باید به این دو دسته افزود. افکارسنجی جهان آمادگی دارد تا هر سه ضلع اقتصاد را با سفارش کارفرمایان مورد مطالعه قرار دهد. بااین‌حال، عمدۀ فعالیت این مؤسسه در حوزۀ مصرف کالا و خدمات جای می‌گیرد. برای مثال، می‌توان ترجیحات مصرفی مشتریان (مانند برند یا میزان مصرف کالاها و خدمات) یا عوامل مؤثر بر این مصرف (مانند تبلیغات، فرهنگ و شبکه) را بررسی نمود. در حوزۀ تولید می‌توان مشکلات اصلی پیش‌روی تولیدکنندگان کالا و خدمات را استخراج و در اختیار نهادهای مربوطه قرار داد و یا با مطالعۀ بازار به انتخاب محصول تولیدی آن‌ها یاری رساند. در مثالی دیگر می‌توان با پرس‌وجو از توزیع‌کنندگان ترجیحات خریداران را بررسی نمود و یا الگوهای توزیع کالا و خدمات را مورد ارزیابی قرار داد.

 

سیاست

سیاست به دستیابی و استفاده از قدرت بازمی‌گردد. مؤسسۀ افکارسنجی جهان این امکان را در اختیار دارد تا اقدام به اجرای نظرسنجی‌های سیاسی بنماید. برای مثال، می‌توان در زمان انتخابات به نظرسنجی رأی‌دهندگان پرداخت و نتایج انتخابات را پیش‌بینی نمود یا نظر مردم را در رابطه با عملکرد نهادهای سیاسی مورد ارزیابی قرار داد. علاوه‌براین، می‌توان انتظارات و خواسته‌های شهروندان از مقامات و سیاست‌مداران را به‌صورت علمی، به‌دور از جهت‌گیری سیاسی و قابل‌تعمیم به جامعه مورد سنجش قرار داد تا مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های آتی در سطوح مختلف باشد. همچنین می‌توان اثرات و پیامدهای سیاست‌گذاری‌ها و نظرات جامعه را در رابطۀ با آن‌ها بررسی نمود.   

فرهنگ

فرهنگ به ارزش‌ها، هنجارها و کالاهای مادی گروه‌ها و زبان و سمبل‌های آن‌ها اشاره دارد. فرهنگ سایر ابعاد زندگی مانند مصرف و معاشرت‌های بین‌فردی را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. شناخت ارزش‌ها و هنجارهای گروهی، زبان و کالاهای تولیدی و مصرفی گروه‌های اجتماعی برای شناخت جوامع انسانی و تأثرگذاری بر آن‌ها ضروری می‌باشد. ما در مؤسسۀ افکارسنجی جهان از این امکان برخوردار هستیم تا با اتکا به کارشناسان خود ابعاد خاص فرهنگی گروه‌های خاص را متناسب با خواست شما مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم. بررسی گرایش و پایبندی به ارزشی خاص و پیروی از هنجارهای موجود (مانند فرایض دینی، قوانین راهنمایی و رانندگی و آداب اجتماعی) از جمله موضوعاتی است که می‌تواند در قالب مطالعه‌ای در چهارچوب فرهنگ مورد سنجش قرار گیرد.